Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Ważna informacja dla rodziców!

Data publikacji: 2021-01-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 31 maja 2022r. będzie można składać:

- od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną poprzez systemy bankowe, Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia lub portal PUE ZUS,

- od 1 kwietnia 2021 r., drogą tradycyjną w formie papierowej, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Aby zachować ciągłość świadczenia wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2021r.

 

Załączniki:

  1. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 156KB)
  2. krótki Informator 500+ (plik pdf 179KB)
  3. ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
  4. plakat 500+ (plik pdf 1351KB)

Nowy Rządowy Program

Data publikacji: 2020-10-27

W związku z Rządowym programem wspierającym ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. Wspieraj Seniora - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie stworzył lokalną bazę sklepów z terenu Gminy Pępowo, które deklarują bezpłatny dowóz żywności, artykułów drogeryjnych i środków higieny osobistej do mieszkania Seniorów - po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu towaru w sklepie.

Z powyższej usługi mogą również korzystać osoby przebywające na kwarantannie i izolacji domowej.

WSZELKIE SZCZEGÓŁY DOT. DOSTARCZANIA ZAKUPÓW PROSZĘ UZGADNIAĆ INDYWIDUALNIE Z WŁAŚCICIELAMI SKLEPÓW.

Poniżej lista sklepów biorących udział w programie:

Czytaj całość publikacji "Nowy Rządowy Program "

Nowy Rządowy Program Nowy Rządowy Program

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Data publikacji: 2020-09-03

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów* na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

* Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota: 528,00 zł netto / na osobę (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku , tj. z sierpnia 2020r, zgodnie z art.8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - t.j. Dz.U.2019r. poz.1507 ze zm.)
 

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021"

W roku bieżącym nie trzeba składać kolejnego wniosku o 500+!

Data publikacji: 2020-08-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie przypomina, iż w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+. Na podstawie wniosków składanych od 01 lipca 2019r. świadczenia 500+ zostały przyznane do 31 maja 2021 roku.

Czytaj całość publikacji "W roku bieżącym nie trzeba składać kolejnego wniosku o 500+!"

Informacja o naborze wniosków o świadczenie dobry start 300+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Data publikacji: 2020-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie - Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start 300+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca. Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do składania wniosków o świadczenie Dobry start drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, portal e-PUAP lub portal PUE ZUS już od 01 lipca 2020r.

Czytaj całość publikacji "Informacja o naborze wniosków o świadczenie dobry start 300+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...