Prawo


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.:1373

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1373 t.j., Dz.U.2019.1394, Dz.U.2019.1078, Dz.U.2019.1590, Dz.U.2019.1694.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 1781

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1781 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 1040

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1040 t.j., Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1043.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Wydanie - rok: 2019, nr:-, poz.: 1843

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1843 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Wydanie - rok: 2019, poz.: 300

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.300 t.j., Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.303, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1590.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 682

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682, Dz.U.2018.950, Dz.U.2019.303, Dz.U.2019.1146.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-09-06
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 869

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.869 t.j., Dz.U.2018.2245.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-09-06
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 1438

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1438 t.j., Dz.U.2019.1501, Dz.U.2019.1553, Dz.U.2019.1579.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-07-05
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 2096

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.2096 t.j., Dz.U.2018.1629, Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1133.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-03-05
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 351.

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2019.351 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji