Aktualności


wsteczWstecz

OD 1 PAŹDZIERNIKA WYŻSZE KRYTERIUM DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

2015-10-01

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych od 1 października 2015r. obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe.

Po 1 października nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynoszą odpowiednio:
• dla osoby samotnie gospodarującej maksymalny dochód to 634,00 zł
• dla osoby w rodzinie maksymalna kwota dochodu to 514,00 zł;

Zmianie ulega również kwota dochodu uzyskiwanego z 1 ha przeliczeniowego. Od 1 października przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 288,00 zł.

Podwyższone zostaną również niektóre świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:
• maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie o 75,00 zł, tak więc od 1 października wynosić będzie 604,00 zł
• kwota będąca podstawą pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosić będzie 1 722,00 zł
• minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą od 1 października wynosić będzie od 606,00 zł do 1 335,00 zł


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji