Aktualności


wsteczWstecz

ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OD 1 LISTOPADA 2015r

2015-10-23

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Z dniem 1 listopada 2015r. zacznie obowiązywać nowe kryterium dochodowe będące podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, wzrost liczby osób i rodzin uprawnionych do ich pobierania.

Od 1 listopada 2015r. do 31 października 2017r. zasiłek rodzinny przysługiwać będzie rodzinom, w których uzyskiwany dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł. Natomiast kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności wzrośnie do 764,00 zł na każdą osobę w rodzinie.

W nowym okresie zasiłkowym, tj. w okresie od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. kwota zasiłku rodzinnego będzie wynosiła odpowiednio:
• na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 89,00 zł
• na dziecko w wieku powyżej 5 i do ukończenia 18 roku życia – 118,00 zł
• na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 129,00 zł

Ponadto do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki z tytułu:
1. Urodzenia dziecka – obecnie to 1000 zł wypłacane jednorazowo
2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
3. Samotnego wychowywania dziecka – 185 zł
4. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - (do 5. roku życia – 80 zł, powyżej 5 roku życia – 100 zł miesięcznie)
5. Rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł jednorazowo
6. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole na wydatki związane z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 105 zł miesięcznie
7. Na wydatki związane z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 63 zł miesięcznie
8. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90 zł miesięcznie


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji