Aktualności


wsteczWstecz

PRZEMOC NIE JEDNO MA IMIĘ

2015-11-23

Pod takim hasłem 18 listopada odbyło się szkolenie mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, która prowadziła krakowska firma „Centrum Pozytywnej Profilaktyki”. Nie było to pierwsze szkolenie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie skierowane do mieszkańców gminy.

Szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny, a jednocześnie angażujący uczestników w jego przebieg. Podczas spotkania omówione zostały czynniki związane z występowaniem przemocy oraz cechy charakteryzujące zjawisko przemocy, pozwalające odróżnić ją od agresji i konfliktu. Przedstawiony został również cykl przemocy. Istotnym elementem szkolenia było przedstawienie dostępnych form pomocy oraz instytucji udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

Przemoc występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, może dotyczyć różnych relacji. Mimo iż w ciągu ostatnich lat o przemocy w rodzinie mówi się coraz częściej, nadal jest ona tematem bardzo zamkniętym. Niezwykle trudno ocenić jest rzeczywistą skalę tego zjawiska. Dramaty rodzinne bardzo często nie wychodzą poza mury domu. Wynika to często ze strachu bądź wstydu ofiar, ich uzależnienia od sprawcy i poczucia bezradności. Jednym z nadrzędnych celów pomocy społecznej jest przeciwdziałanie temu niewątpliwie negatywnemu i destrukcyjnemu dla rodziny zjawisku, dlatego tak ważne jest uwrażliwianie na przemoc w rodzinie oraz kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie.

PAMIĘTAJ! Jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś świadkiem takich zachowań zwróć się o pomoc do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej lub na Policję.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji