Aktualności


wsteczWstecz

Nowy program „ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

2016-01-02

Od nowego roku rodziny, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nie utracą wsparcia finansowego państwa. Również rodziny, które utraciły świadczenie z powodu przekroczenia progu dochodowego mogą ponownie wystąpić o przyznanie wsparcia.

Zgodnie z nowym programem „złotówka za złotówkę” od 1 stycznia 2016r. łączna kwota zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu wszystkich członków rodziny. Świadczenie zostanie przyznane, gdy ustalona kwota zasiłku rodzinnego wraz z przysługującymi dodatkami nie będzie niższa niż 20,00zł.
Wnioski można pobierać i składać w GOPS w Pępowie w Biurze Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 1.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji