Aktualności


wsteczWstecz

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Program „Rodzina 500 plus” czyli świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.

2016-03-14

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2016r. została opublikowana ustawa
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195). Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto lub 1200 zł netto dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym wsparcie otrzyma rodzina na każde dziecko.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie, który realizuje to zadanie na terenie gminy -
w Centrum Sportowo – Kulturalnym w Pępowie, ul. St. Nadstawek 1A (na piętrze).
W tym celu w miesiącu kwietniu wydłużone zostaną godziny pracy GOPS:
- miesiąc kwiecień CSK w godz. 8.00 do 17.00 (od poniedziałku do czwartku),
w piątki w godz. 8.00 do 15.00,
- miesiąc maj CSK w godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku),
- od miesiąca czerwca wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biurze Świadczeń Rodzinnych – pokój nr. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.00).
Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane będą w sposób dogodny
dla rodziców, również drogą elektroniczną za pomocą:
portalu http://empatia.mpips.gov.pl. W zakładce „eWnioski” aby uzyskać dostęp w pierwszym kroku należy zalogować się za pomocą ważnego, bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) lub bezpłatnego, ważnego Profilu Zaufanego - ePUAP, będącego alternatywą dla podpisu elektronicznego.
ZUS PUE i bankowości elektronicznej.
Wnioski złożone w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj. IV-VI. 2016r.) będą bieżąco realizowane. Rodzice otrzymają wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat.
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak
i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku przez Internet lub osobiście. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach za rok 2014.
We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami
i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie GOPS sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć:
- ksero dowodu osobistego;
- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – rok 2014;
- w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy za 2014r.;
- w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2014;
- dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu wlicza się między innym: alimenty na rzecz dzieci,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, diety nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, stypendia.

Na stronie internetowej: www.pepowo.gopsinfo.pl można zapoznać się z pakietami informacyjnymi dot. Programu Rządowego Rodzina 500+ przygotowanymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji