Aktualności


wsteczWstecz

Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

2016-08-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie – Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód, będzie rok 2015. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę.

Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć, są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2015r. lub 2016r.) oraz świadectwa pracy (jeśli zatrudnienie zakończono w 2015r. lub 2016r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2015 rok.
(Od dnia 01.01.2016r. nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego i o składce zdrowotnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – GOPS pozyska je samodzielnie drogą elektroniczną).
Dodatkowo rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć do Biura Świadczeń Rodzinnych, w nieprzekraczającym terminie do dnia 9 września 2016r., zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt kontynuacji nauki.

Szczegółowe informacje w każdej indywidualnej sprawie można uzyskać w Biurze Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) lub pod nr tel. 667 370 379.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji