Aktualności


wsteczWstecz

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin \

2017-01-04

Od dnia 1 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z zapisami ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, posiadającego odpowiednie zaświadczenia, przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługiwać będzie również dzieciom urodzonym w 2016 roku, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od urodzeni dziecka. Ustawa ta przewiduje również wsparcie asystenta rodziny dla rodzin, w których urodzą się dzieci z ciężkim upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą. Zadaniem asystenta rodziny będzie pomoc w uzyskaniu informacji na temat przysługujących świadczeń i uprawnień, jak również, na mocy pisemnego upoważnienia, występowanie w imieniu rodziny w różnych instytucjach.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto matka dziecka, aby otrzymać świadczenie musi przedstawić zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, wystawione przez lekarza lub położną.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia wymaga złożenia wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie w Biurze Świadczeń Rodzinnych pokój nr 1.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana


    wsteczWstecz

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji