Aktualności


wsteczWstecz

INFORMACJA dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

2017-07-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie – Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+” będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r., natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od dnia 1 września 2017r. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód, będzie rok 2016.

Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o w/w świadczenia są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2016r. lub 2017r.) oraz świadectwa pracy (jeśli zatrudnienie zakończono w 2016r. lub 2017r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2016 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2016r. (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie) oraz zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o wysokości składki zdrowotnej opłaconej w 2016r. (dotyczy wyłącznie osób otrzymujących rentę lub emeryturę) oraz PIT37 i PIT36 za 2015r.
(Od dnia 01.01.2016r. nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego i o składce zdrowotnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – GOPS pozyska je samodzielnie drogą elektroniczną).
Dodatkowo rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć do Biura Świadczeń Rodzinnych, w nieprzekraczającym terminie do dnia 8 września 2017r., zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt kontynuacji nauki.
Szczegółowe informacje w każdej indywidualnej sprawie można uzyskać w Biurze Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) lub pod nr telefonów: zasiłki rodzinne – 65 575 89 95; świadczenie wychowawcze 500+ - 65 575 89 99; fundusz alimentacyjny – 65 575 89 83.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji