Aktualności


wsteczWstecz

Informacja - zmiany w Karcie Dużej Rodziny

2018-12-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie informuje, że od dnia 1 Stycznia 2019r. wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
KARTA DUŻEJ RODZINY uprawnia do zniżek w sklepach, stacjach paliw, kinach basenach, restauracjach, PKP, muzeach i innych instytucjach który przystąpiły do programu.

Zgodnie przepisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny, prawo do posiadania w/w Karty będzie przysługiwało zarówno, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia jeśli się uczą (w przypadku trójki lub więcej dzieci w rodzinie), jak również wszystkim rodzicom bez względu na ich wiek, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na obecny ich wiek.
Osoba chcąca złożyć wniosek powinna posiadać ze sobą:
- dowód osobisty
- pesel małżonka oraz żyjących dzieci
- decyzję o uznaniu rodzinę za rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka (jeśli to dotyczy)

Mieszkańcy Pępowa wnioski o karty dużej rodziny, mogą składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie, I piętro (klub na piętrze), w dniach 2-3 stycznia 2019r.(środa, czwartek), w godz. 9.00 – 14.00.
Mieszkańcy pozostałych wiosek, wnioski będą mogli składać w salach wiejskich zgodnie z harmonogramem:
- 4 stycznia 2019r, (piątek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Skoraszewicach
- 7 stycznia 2019r, (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Krzyżankach
- 8 stycznia 2019r, (wtorek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Pasierbach
- 9 stycznia 2019r, (środa) w godzinach 10.00 – 13.00 w Wilkonicach
- 10 stycznia 2019r, (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Czeluścinie (dotyczy Czeluścina i Czeluścinka)
- 11 stycznia 2019r., (piątek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Magdalenkach
- 14 stycznia 2019r, (poniedziałek w godzinach 10.00 – 13.00 w Krzekotowicach
- 15 stycznia 2019r, (wtorek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Babkowicach
- 16 stycznia 2019r, (środa) w godzinach 10.00 – 13.00 w Siedlcu
- 17 stycznia 2019r, (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Kościuszkowie
- 18 stycznia 2019r, (piątek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Ludwinowie
- 22 stycznia 2019r, (wtorek) w godzinach 10.00 – 13.00 w Gębicach

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji