Aktualności


wsteczWstecz

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze dla każdego dziecka

2019-06-28

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18-tego roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019r., a w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia) – od 1 lipca 2019r. Również na dzieci, na które aktualnie jest pobierane świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na kolejny okres zasiłkowy. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca do dnia 30 września 2019r. prawo do świadczenia 500+ zostanie ustalone począwszy od 1 lipca 2019r., o ile prawo do tego świadczenia w okresie, na który jest ustalane, nie jest już przyznane. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące (tj. bez spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019r.).

Świadczenie wychowawcze będzie przyznane do 31 maja 2021 roku. Przyznawanie świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji. W przypadku podania we wniosku adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres. Jeżeli wnioskodawca nie poda adresu e-mail taką informację będzie mógł odebrać osobiście, a nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzyma wypłaty tego świadczenia.
Znowelizowana ustawa wprowadziła także trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Nowe przepisy umożliwiają także przyznanie - z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Ponadto od 1 lipca prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji