Aktualności


wsteczWstecz

Informacja o naborze wniosków o świadczenie dobry start „300+”, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

2020-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie – Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start „300+”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca. Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do składania wniosków o świadczenie „Dobry start” drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, portal e-PUAP lub portal PUE ZUS już od 01 lipca 2020r.

W przypadku ubiegania się wyprawkę szkolną, czyli jednorazowe „Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł” oprócz wniosku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny (począwszy od uczniów I klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez dziecko / osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności. Od 2019r. świadczenie to przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych (z wyjątkiem studentów oraz słuchaczy studiów wyższych).
W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód jest rok 2019. Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć są umowy o pracę i świadectwa pracy (jeśli zatrudnienie zostało podjęte bądź zakończone w 2019r. lub 2020r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2019 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2019r. (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie) oraz w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2019.
Nabór wszystkich wniosków potrwa do 30 listopada br.
Przypominamy, że obecnie świadczenia wychowawcze 500+ na dzieci przyznane są do 31 maja 2021r. Nowe wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej.

Szczegółowe informacje w każdej indywidualnej sprawie można uzyskać w Biurze Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) lub pod nr telefonów: zasiłki rodzinne – 65 575 89 95; świadczenie wychowawcze 500+ – 65 575 89 99; fundusz alimentacyjny – 65 575 89 83.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji