Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

RODO - Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo

Data publikacji: 2018-06-08

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Czytaj całość publikacji "RODO - Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo"

Nowy Rządowy Program

Data publikacji: 2020-10-27

W związku z Rządowym programem wspierającym ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. Wspieraj Seniora - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie stworzył lokalną bazę sklepów z terenu Gminy Pępowo, które deklarują bezpłatny dowóz żywności, artykułów drogeryjnych i środków higieny osobistej do mieszkania Seniorów - po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu towaru w sklepie.

Z powyższej usługi mogą również korzystać osoby przebywające na kwarantannie i izolacji domowej.

WSZELKIE SZCZEGÓŁY DOT. DOSTARCZANIA ZAKUPÓW PROSZĘ UZGADNIAĆ INDYWIDUALNIE Z WŁAŚCICIELAMI SKLEPÓW.

Poniżej lista sklepów biorących udział w programie:

Czytaj całość publikacji "Nowy Rządowy Program "

Nowy Rządowy Program Nowy Rządowy Program

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Data publikacji: 2020-09-03

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów* na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

* Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota: 528,00 zł netto / na osobę (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku , tj. z sierpnia 2020r, zgodnie z art.8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - t.j. Dz.U.2019r. poz.1507 ze zm.)
 

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021"

W roku bieżącym nie trzeba składać kolejnego wniosku o 500+!

Data publikacji: 2020-08-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie przypomina, iż w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+. Na podstawie wniosków składanych od 01 lipca 2019r. świadczenia 500+ zostały przyznane do 31 maja 2021 roku.

Czytaj całość publikacji "W roku bieżącym nie trzeba składać kolejnego wniosku o 500+!"

Informacja o naborze wniosków o świadczenie dobry start 300+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Data publikacji: 2020-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie - Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start 300+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca. Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do składania wniosków o świadczenie Dobry start drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, portal e-PUAP lub portal PUE ZUS już od 01 lipca 2020r.

Czytaj całość publikacji "Informacja o naborze wniosków o świadczenie dobry start 300+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021"

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

Data publikacji: 2020-05-13

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną - od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.
Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:
- Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
- Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
- Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc.

Czytaj całość publikacji "Wielkopolska INFOlinia Wsparcia"

Wielkopolska INFOlinia WsparciaWielkopolska INFOlinia WsparciaWielkopolska INFOlinia Wsparcia

Wsparcie dla rodzin

Data publikacji: 2020-03-26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu obecnie udziela wsparcia specjalistycznego, w tym pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej, która jest świadczona jest w sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych pod numerem telefonu 65 572 75 28 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00, a w środy od 7.00 do 18.00.

Także Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie DZIECKO, działający zgodnie ze standardami Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, uruchamia telefoniczne dyżury wolontariuszy - specjalistów interwencji kryzysowej. Dyżurują oni pod numerem telefonu: 725 167 236 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 19.00 do 20.00.

Czytaj całość publikacji "Wsparcie dla rodzin"

Ograniczenia działalności psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Pępowie

Data publikacji: 2020-03-20

Szanowni Państwo,
z uwagi na zaistniałą trudną sytuację i rosnące zagrożenie epidemiologiczne podjęto decyzję o czasowym ograniczeniu działalności psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Pępowie.

W związku z tym ODWOŁANE ZOSTAJĄ wszystkie umówione wizyty w Punkcie. Czynię to w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Proszę o zrozumienie. Jak tylko sytuacja wróci do normy wznowię moje działania w tradycyjnej formule i oczywiście o tym powiadomię.

Jednocześnie informuję, że możliwe będzie uzyskanie wsparcia psychologicznego w nieco innej formie. W razie potrzeby, w terminie dotychczasowych dyżurów, tj.
23.03.2020r.: 14.30 - 18.00
06.04.2020r.: 14.30 - 18.30
27.04.2020r.: 14.30 - 18.00
11.05.2020r.: 14.30 - 18.30
25.05.2020r.: 14.30 - 18.00
istnieje możliwość odbycia INTERNETOWYCH lub TELEFONICZNYCH KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH.
W celu ich umówienia proszę o kontakt.
W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

DANE DO KONTAKTU:
Messenger: Jakub Molinus
e-mail: jakub.molinus@onet.eu
tel. 503907076

Życzę zdrowia i zachowania dobrostanu psychicznego mimo wszystko.

Jakub Molinus
psycholog Punktu Konsultacyjnego w Pępowie

UWAGA ! - rozwiązania dotyczące przyjęć klientów GOPS

Data publikacji: 2020-03-16

Szanowni Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w naszym kraju Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie informuje, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa Interesantów. Kontakt będzie możliwy za pośrednictwem usług elektronicznych (np. Profilu zaufanego, e-bankowości), poczty tradycyjnej lub kontaktu mailowego i telefonicznego.

Wizyty w Ośrodku będą mogły odbyć się tylko w sprawach interwencyjnych i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów ma na celu zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Pracownicy socjalni: tel. 65 5758991; e-mail: gopspepowo@wp.pl
Dział świadczeń rodzinnych: tel. 655758995; e-mail: gops@pepowo.pl
Dział świadczeń wychowawczych: tel. 655758999; e-mail: gops@pepowo.pl

KORONAWIRUS 2020 - Załatwiaj sprawy urzędowe przez telefon i internet

Data publikacji: 2020-03-14

W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów wprowadzona zostaje zasada, że kontakt bezpośredni z urzędnikami będzie miał miejsce tylko w najbardziej pilnych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty w urzędzie pod numerem telefonu 65 57 36 311.
Ponadto jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do urzędu i jednostek organizacyjnych, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości, co najmniej jednego metra.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa zachęcamy do korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Gminy Pępowo:

- poprzez korzystanie z platform elektronicznych
- poprzez kontakt telefoniczny
Urząd Gminy Pępowo - 65 57 36 311
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 65 57 58 991

Rusza program Partner

Data publikacji: 2019-09-25

Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich?
Przyjdź!
Trwa jeszcze nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie

Czytaj całość publikacji "Rusza program Partner"

Rusza program Partner

INFORMACJA dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Data publikacji: 2019-07-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie - Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia dobry start 300+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub banków krajowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych) od dnia 1 lipca.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020"

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze dla każdego dziecka

Data publikacji: 2019-06-28

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18-tego roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej - od 1 sierpnia 2019r., a w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia) - od 1 lipca 2019r. Również na dzieci, na które aktualnie jest pobierane świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na kolejny okres zasiłkowy. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca do dnia 30 września 2019r. prawo do świadczenia 500+ zostanie ustalone począwszy od 1 lipca 2019r., o ile prawo do tego świadczenia w okresie, na który jest ustalane, nie jest już przyznane. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące (tj. bez spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019r.).

Czytaj całość publikacji "Od 1 lipca świadczenie wychowawcze dla każdego dziecka"

Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+ od 1 lipca 2019r.

Data publikacji: 2019-06-17

Załączniki:

  1. Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+ od 1 lipca 2019r. (plik pdf 3006KB)

Informacja o wcześniejszej wypłacie świadczeń wychowawczych

Data publikacji: 2019-04-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie informuje, że z uwagi na zbliżające się Święta Wielkanocne świadczenia wychowawcze 500+ należne za m-c kwiecień zostaną wypłacone dnia 18.04.2019r. (czwartek) gotówką w Banku PKO lub przelewem na konta osobiste. Pozostałe świadczenia rodzinne zostaną wypłacone dnia 23.04.2019r.

Informacja - zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Data publikacji: 2018-12-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie informuje, że od dnia 1 Stycznia 2019r. wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
KARTA DUŻEJ RODZINY uprawnia do zniżek w sklepach, stacjach paliw, kinach basenach, restauracjach, PKP, muzeach i innych instytucjach który przystąpiły do programu.

Czytaj całość publikacji "Informacja - zmiany w Karcie Dużej Rodziny"

Załączniki:

  1. Wniosek - Karta Dużej Rodziny (plik pdf 1156KB)

ZAPROSZENIE

Data publikacji: 2018-08-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie i Zespół Interdyscyplinarny w Pępowie zapraszają na spotkanie dotyczące: Zjawiska problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w dniu 3 września 2018r (tj. poniedziałek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie (sala na piętrze).

INFORMACJA dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Data publikacji: 2018-06-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie - Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia dobry start 300+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub banków krajowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych) od dnia 1 lipca. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód jest rok 2017.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start 300+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019"

AKTYWNY SAMORZĄD ZAPRASZA

Data publikacji: 2018-02-27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD ZAPRASZA"

Załączniki:

  1. AKTYWNY SAMORZĄD ZAPRASZA (plik docx 15KB)

APEL W SPRAWIE ZIMY!

Data publikacji: 2018-01-25

Nadeszły mrozy. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe - nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. Są też osoby bezdomne. Przyczyny bezdomności są różne, np. sytuacja w domu albo konflikt z prawem, w następstwie którego, po odsiadce, nie ma gdzie wrócić. Każda osoba to inna historia. Nie jest tajemnicą, że znaczna część spośród nich ma problem z alkoholem. Problem jest tym poważniejszy, że bez dobrej woli samych bezdomnych wszelkie działania pomocowe, kierowane do nich, są daremne.

Pamiętajmy o nich!

Czytaj całość publikacji "APEL W SPRAWIE ZIMY!"

Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy

Data publikacji: 2017-11-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU W 2017 r. Jest to program realizowany przez Powiat Gostyński i PCPR w Gostyniu,  przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W realizację programu włączyły się również Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin powiatu gostyńskiego wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów jako szczególnie dotknięte atakiem żywiołu w sierpniu tego roku: z Gostynia, Piasków, Borku Wlkp., Krobi, Pępowa i Pogorzeli.

Czytaj całość publikacji "Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy "

Szlachetna Paczka w Gostyniu poszukuje wolontariuszy

Data publikacji: 2017-09-22

Szlachetna Paczka w Gostyniu poszukuje wolontariuszy, którzy będą w stanie dotrzeć do potrzebujących rodzin i samotnych seniorów w gminie Pępowo. Osoby chętne powinny się zarejestrować na stronie www.superw.pl
Osoba do kontaktu
Beata Naglak
Lider Szlachetnej Paczki Rejonu Gostyń
tel. 795 794 619

Szlachetna Paczka w Gostyniu poszukuje wolontariuszy

Kurenda

Data publikacji: 2017-08-28

Informacja o możliwości składania wniosków dotyczących strat powstałych w wyniku nawałnicy, która przeszła w dniu 11 sierpnia 2017

Załączniki:

  1. Kurenda (plik pdf 456KB)

INFORMACJA dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Data publikacji: 2017-07-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie - Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r., natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od dnia 1 września 2017r. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód, będzie rok 2016.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2017/2018"

Nieodpłatna pomoc prawna

Data publikacji: 2017-01-04

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 stycznia 2017r. dyżury radcy prawnego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej będą odbywały się w każdą środę w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie w godz. od 13:30 do 17:30.

Czytaj całość publikacji "Nieodpłatna pomoc prawna"

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Data publikacji: 2017-01-04

Od dnia 1 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. Zgodnie z zapisami ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, posiadającego odpowiednie zaświadczenia, przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługiwać będzie również dzieciom urodzonym w 2016 roku, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od urodzeni dziecka. Ustawa ta przewiduje również wsparcie asystenta rodziny dla rodzin, w których urodzą się dzieci z ciężkim upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą. Zadaniem asystenta rodziny będzie pomoc w uzyskaniu informacji na temat przysługujących świadczeń i uprawnień, jak również, na mocy pisemnego upoważnienia, występowanie w imieniu rodziny w różnych instytucjach.

Czytaj całość publikacji "Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin"

APEL W SPRAWIE NADCHODZĄCEJ ZIMY!

Data publikacji: 2016-12-06

Jak prognozują synoptycy, zbliżają się mrozy i zima. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe - nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. Są też osoby bezdomne. Przyczyny są różne, np. sytuacja w domu albo konflikt z prawem, w następstwie którego, po odsiadce, osoba nie  ma  gdzie  wrócić. Każdy  człowiek to inna historia. Nie jest tajemnicą, że  znaczna  część  spośród  nich ma problem  z  alkoholem. Problem jest tym poważniejszy, że bez dobrej woli samych bezdomnych wszelkie działania pomocowe, kierowane do nich, są daremne.

Czytaj całość publikacji "APEL W SPRAWIE NADCHODZĄCEJ ZIMY!"

Rodzina bez przemocy

Data publikacji: 2016-12-06

Stowarzyszenie DZIECKO we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje projekt Rodzina bez przemocy. Jego celem jest uświadomienie społeczności lokalnej, że przemoc jest zjawiskiem zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny oraz jej stabilności. Realizatorzy projektu podkreślają, że dodatkowym problemem niszczącym rodzinę jest przemoc w rodzinie wobec dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Rodzina bez przemocy"

Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

Data publikacji: 2016-08-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie - Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód, będzie rok 2015. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę.

Czytaj całość publikacji "Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2016/2017"

INFORMACJA

Data publikacji: 2016-05-02

Z dniem 05 maja 2016r. WNIOSKI o przyznanie świadczenia wychowawczego wydawane i przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie w Biurze Świadczeń Rodzinnych - pokój nr 1, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
- poniedziałek 7.15 - 16.00
- wtorek - piątek 7.15 - 15.00

Wnioski można również pobrać na stronie internetowej GOPS w Pępowie www.pepowo.gopsinfo.pl

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Program Rodzina 500 plus czyli świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.

Data publikacji: 2016-03-14

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2016r. została opublikowana ustawa
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195). Ustawa wprowadza w życie program Rodzina 500 plus, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto lub 1200 zł netto dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym wsparcie otrzyma rodzina na każde dziecko.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Program Rodzina 500 plus czyli świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko."

Rodzina 500 plus - informacje o programie oraz wnioski do pobrania

Data publikacji: 2016-03-10

logo


Wnioski o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus), będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku.
Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. Rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.
Zapraszamy do zapoznania się z informatorami programu Rodzina 500+ wydanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W załącznikach znajdują się również do pobrania formularze wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego i wymaganych oświadczeń.

Załączniki:

  1. Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus (plik pdf 1898KB)
  2. Informator programu Rodzina 500 plus (plik pdf 230KB)
  3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (plik pdf 164KB)
  4. Oświadczenie członka rodziny o osiągniętych dochodach (1) (plik pdf 86KB)
  5. Oświadczenie członka rodziny o osiągniętych dochodach (2) (plik pdf 64KB)
  6. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego (plik pdf 55KB)

Po pomoc do PCPR

Data publikacji: 2016-03-09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnie pomocy
i wsparcia specjalistycznego ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Specjalnie dla tych grup prowadzone są przy PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 572 75 28, pcpr@gostyn.pl) działania: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie i Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Czytaj całość publikacji "Po pomoc do PCPR"

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Data publikacji: 2016-02-19

Już po raz dziesiąty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie Dziecko i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Czytaj całość publikacji "Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem"

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Nowy program ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Data publikacji: 2016-01-02

Od nowego roku rodziny, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nie utracą wsparcia finansowego państwa. Również rodziny, które utraciły świadczenie z powodu przekroczenia progu dochodowego mogą ponownie wystąpić o przyznanie wsparcia.

Czytaj całość publikacji "Nowy program ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

Nowe Świadczenie Rodzicielskie

Data publikacji: 2015-12-31

Od 1 stycznia 2016r. obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie, które przyznawane będzie niezależnie od dochodu. Prawo do świadczenia rodzicielskiego mają osoby /rodziny/, które urodziły dziecko, a którym nie przysługuje zasiłek macierzyński bądź inne uposażenie macierzyńskie.

Czytaj całość publikacji "Nowe Świadczenie Rodzicielskie"

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Data publikacji: 2015-12-27

W roku 2016 po raz kolejny GOPS w Pępowie jest realizatorem ogólnokrajowego programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

SPOTKANIE WIGILIJNE DLA SAMOTNYCH MIESZKAŃCÓW

Data publikacji: 2015-12-18

18 grudnia po raz kolejny osoby samotne, starsze, niepełnosprawne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujące na terenie gminy mogły spotkać się przy wigilijnej wieczerzy. Przy świątecznym stole obecni byli również goście z zaprzyjaźnionej, holenderskiej gminy Nader - Betuwe, którzy przywieźli ze sobą sprzęt rehabilitacyjny oraz paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Dzieci obecne na wigilii (wieczerzy) otrzymały upominki od zagranicznego Gwiazdora.

PRZEMOC NIE JEDNO MA IMIĘ

Data publikacji: 2015-11-23

Pod takim hasłem 18 listopada odbyło się szkolenie mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, która prowadziła krakowska firma Centrum Pozytywnej Profilaktyki. Nie było to pierwsze szkolenie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie skierowane do mieszkańców gminy.

Czytaj całość publikacji "PRZEMOC NIE JEDNO MA IMIĘ"

ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OD 1 LISTOPADA 2015r

Data publikacji: 2015-10-23

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Z dniem 1 listopada 2015r. zacznie obowiązywać nowe kryterium dochodowe będące podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, wzrost liczby osób i rodzin uprawnionych do ich pobierania.

Czytaj całość publikacji "ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OD 1 LISTOPADA 2015r"

OD 1 PAŹDZIERNIKA WYŻSZE KRYTERIUM DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2015-10-01

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych od 1 października 2015r. obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe.

Czytaj całość publikacji "OD 1 PAŹDZIERNIKA WYŻSZE KRYTERIUM DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ"


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"