Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Dobry Start od ZUS

Data publikacji: 2021-07-19

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

12 sierpnia 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie ul. Stanisławy Nadstawek 1a, w godzinach 10:00-13:00, pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

Osoby zainteresowane powinny przygotować:

Do założenia profilu na PUE:

  •         adres mailowy
  •         nr telefonu
  •         Dowód osobisty

Do wysłania wniosku o 300+:

  •         PESEL dziecka i swój
  •         nazwa i adres szkoły
  •         nr rachunku bankowego.
Dobry start

Ważne! Od 1 lipca 2021 wnioski o tzw. 300+ dla ucznia w ramach programu „Dobry Start” będzie można składać wyłącznie elektronicznie do ZUS.

Data publikacji: 2021-06-29

Od roku szkolnego 2021/2022 tzw. 300+  dla ucznia w ramach programu „Dobry Start”  będzie obsługiwane i wypłacane przez ZUS. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Co ważne świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma  każdy, kto tylko tego będzie potrzebował. W tym celu pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS. 

Czytaj całość publikacji "Ważne! Od 1 lipca 2021 wnioski o tzw. 300+ dla ucznia w ramach programu „Dobry Start” będzie można składać wyłącznie elektronicznie do ZUS."

Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-06-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie – Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2021r. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód, będzie rok 2020. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę.

Czytaj całość publikacji "Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022"

Ważna informacja dla rodziców!

Data publikacji: 2021-01-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 31 maja 2022r. będzie można składać:

- od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną poprzez systemy bankowe, Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia lub portal PUE ZUS,

- od 1 kwietnia 2021 r., drogą tradycyjną w formie papierowej, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Aby zachować ciągłość świadczenia wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2021r.

 

Załączniki:

  1. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 156KB)
  2. krótki Informator 500+ (plik pdf 179KB)
  3. ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
  4. plakat 500+ (plik pdf 1351KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...