Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Powrót

Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-06-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie – Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2021r. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód, będzie rok 2020. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę.

Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć, są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2020r. lub 2021r.) oraz świadectwa pracy (jeśli zatrudnienie zakończono w 2020r. lub 2021r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2020 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2020r. (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie), zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o wysokości składki zdrowotnej opłaconej w 2020r. (dotyczy wyłącznie osób otrzymujących rentę lub emeryturę) oraz w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2020.

Ponadto nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego i o składce zdrowotnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenia ze szkół – GOPS pozyska je samodzielnie drogą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje w każdej indywidualnej sprawie można uzyskać w Biurze Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) lub pod nr tel. 65 575 89 95 / 667 370 379 (fundusz alimentacyjny 65 575 89 83).


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...